vår historie og mer

Om oss

Vi skal gjøre folk mer aktive.

Og vi vil få det til ved å gjøre trening lett tilgjengelig.

30+
Sykdommer kan forebygges og behandles med aktivitet.
* FHI Folkehelserapportens
70%
Oppfyller IKKE anbefalingen om mengde daglig aktivitet!
* FHI Folkehelserapporten
En stor utfordring i dag er tilgjengelighet...

...og tilgjengelighet er en forutsetning for å være aktiv.

Vi må vite hva vi skal gjøre. Forstå hvordan vi skal gjennomføre. Være motivert for å gjennomføre. Bli trigget til å gjennomføre.

Her skal Squads gjøre en forskjell. Måten vi skal øke tilgjengelighet til trening på, er ved å gjøre det relevant for kreatører å spre sin kunnskap og lidenskap til flere.

Vi lager derfor en åpen plattform der kreatører kan spre treningsglede og -kunnskap, utvikle en merkevare og skape inntekter. Dét vil gjøre trening mer tilgjengelig!
Hvor står vi?

Vi har så vidt begynt å varme opp.

Lanserer første pilot
Juli 2022
Første pilot benyttes for å verifisere at vi har et produkt som har et potensial i markedet. Vi vil utvikle det fortløpende sammen med utvalgte pilot-kreatører.
Lansere til beta
Høst 2022
Utover høsten vil vi åpne opp for stadig flere kreatører. Vi vil samtidig gå gradvis fra en pilotfase til en betafase. Tjenesten vil bli bedre og bedre.
Hente funding for vekst
2023
Når vi ser at vi har en tjeneste med godt potensial i markedet vil vi akselerere produktutviklingen ved å hente penger som lar oss utvikle i raskere tempo.

Hvem er vi?

 ... og kanskje du har lyst til å bli med?

Dan Krister Holst

Dan Krister er ansatt i Venture-byggeren Iterate, og er founder for dette initiativet. Han har erfaring fra å lede produktledelse og design i SATS digital. Tidligere erfaring med digital utvikling og konseptutvikling i DNB.

Iterate

Iterate er et selskap som bygger andre selskap. Iterate er med på dette initiativet, og founder Dan Krister er ansatt i Iterate.

Interessert i å bli med?

Rop ut da vel. Er du en dyktig utvikler eller designer er det ekstra relevant.